بایگانی/آرشیو ماهانه: مرداد ۱۳۹۹

رابطه حوزه علمیه با هرمنوتیک

نگاهی به هرمنوتیک و رابطه حوزه علمیه با آن توسط استاد «محمد حسین ملک زاده». در این جلسات با بررسی پیشینه شکل گیری و منشأ دانش هرمنوتیک به انواع و مراحل این دانش اشاره می شود.همچنین با بررسی آراء و نظریات بزرگان هرمنوتیک همچون شلایرماخر، دیلتای، گادامر و هیدگر به …

بیشتر بخوانید »

پاسخگویی به پرسش‌های اعتقادی دانشجویان

سلسله جلسات پاسخگویی به پرسش‌های اعتقادی دانشجویان و نحوه تبلیغ در دانشگاه توسط استاد «محمد حسین ملک زاده». استاد با تجربه تبلیغی بیش از ۲۰ سال و به طور مستمر در دانشگاه‌ها، در این جلسات به مهمترین مباحث مورد نیاز یک مبلغ در محیط دانشگاه می‌پردازند. بحث‌ها تحت دو عنوان …

بیشتر بخوانید »

المرسل الرسول الرسالة

تدریس کتاب «المرسل الرسول الرسالة» نوشته «شهید سید محمد باقر صدر» توسط «استاد محمد حسین ملک زاده». اثبات اصول اعتقادی به طریق فلسفی و علمی با روش دلیل استقرائی مبتنی بر حساب احتمالات.

بیشتر بخوانید »

المدرسة القرآنیة

تدریس کتاب «المدرسة القرآنیة» نوشته «شهید سید محمد باقر صدر» توسط «استاد محمد حسین ملک زاده». آخرین سلسله بحث های متفکر شهید آیت الله سید محمد باقر صدر. ارائه این بحث‌ها توسط شهید صدر مدتی قبل از شهادت و به جای درس خارج ایشان، به صورت عمومی و دو روز …

بیشتر بخوانید »

الأسس المنطقیة للاستقراء

تدریس کتاب «الأسس المنطقیة للاستقراء» نوشته «شهید سید محمد باقر صدر» توسط «استاد محمد حسین ملک زاده». در این جلسات، پس از بررسی دیدگاه عقل‌گرایان (منطق ارسطویی) و تجربه‌گرایان (پوزیتویست ها) به شیوه‌ای محققانه و همراه با نقد و ابرام به شرح و تفسیر نظریه شهید صدر، پرداخته می‌شود.طبعا به …

بیشتر بخوانید »

دانش‌های زبانی و اصول فقه

سلسله جلسات هرمنوتیک، دانش‌های زبانی و اصول فقه توسط استاد «محمد حسین ملک‌زاده». در این جلسات به بررسی تاریخچه و مباحث اساسی دانش‌های زبانی و هرمنوتیک در غرب و مقایسه و بررسی مسائل مشترک آن با علم اصول الفقه و مباحث مرتبط دیگر پرداخته می‌شود.

بیشتر بخوانید »