عقاید

پاسخگویی به پرسش‌های اعتقادی دانشجویان

سلسله جلسات پاسخگویی به پرسش‌های اعتقادی دانشجویان و نحوه تبلیغ در دانشگاه توسط استاد «محمد حسین ملک زاده». استاد با تجربه تبلیغی بیش از ۲۰ سال و به طور مستمر در دانشگاه‌ها، در این جلسات به مهمترین مباحث مورد نیاز یک مبلغ در محیط دانشگاه می‌پردازند. بحث‌ها تحت دو عنوان …

بیشتر بخوانید »

المرسل الرسول الرسالة

تدریس کتاب «المرسل الرسول الرسالة» نوشته «شهید سید محمد باقر صدر» توسط «استاد محمد حسین ملک زاده». اثبات اصول اعتقادی به طریق فلسفی و علمی با روش دلیل استقرائی مبتنی بر حساب احتمالات.

بیشتر بخوانید »