فقه

خارج فقه روابط خارجی در نظام سیاسی اسلام

تدریس «خارج فقه روابط خارجی در نظام سیاسی اسلام» توسط استاد «محمد حسین ملک زاده» میان فقه الحکومه با فقه حکومتی تفاوت وجود دارد/ منظور از سیاست خارجی اسلام، صرفاً دیپلماسی نیستآیت الله محمدحسین ملک‌زاده، در درس خارج فقه «روابط خارجی در نظام سیاسی اسلام»، که از سوی دبیرخانه مفتاح …

بیشتر بخوانید »