منطق و فلسفه

الأسس المنطقیة للاستقراء

تدریس کتاب «الأسس المنطقیة للاستقراء» نوشته «شهید سید محمد باقر صدر» توسط «استاد محمد حسین ملک زاده». در این جلسات، پس از بررسی دیدگاه عقل‌گرایان (منطق ارسطویی) و تجربه‌گرایان (پوزیتویست ها) به شیوه‌ای محققانه و همراه با نقد و ابرام به شرح و تفسیر نظریه شهید صدر، پرداخته می‌شود.طبعا به …

بیشتر بخوانید »