کتاب

کتاب دروس في علم الأصول

كتاب « دروس في علم الاصول» معروف به «حلقات الاصول» تأليف آيت الله سيد محمد باقر صدر است كه با شيوه اى نو و ابتكارى براى تدريس در دوره سطح و سطح عالى حوزه نوشته شده است. اين اثر از اتقان علمى خوبى برخوردار است و در عين حال به لحاظ روشى …

بیشتر بخوانید »

کتاب شرائع الإسلام

«شرائع الإسلام، في مسائل الحلال و الحرام» مشهور به شرایع، از آثار فقهی امامیه تألیف محقق حلی یا محقق اول (متوفای ۶۷۶ق) است.این کتاب از زمان تألیف همواره در کانون توجه فقها و از قدیم جزو متون درسی حوزه علمیه بوده است.پژوهش‌های فراوانی پیرامون شرایع صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید »

دروس موجزة في علمي الرجال و الدرایة

تدریس کتاب «دروس موجزة فی علمی الرجال و الدرایة» نوشته «آیت الله جعفر سبحانی» توسط «استاد محمد حسین ملک زاده». توضیح: این کتاب به أمهات أبحاث دو کتاب «علم الرجال» و «أصول الحدیث و أحکامه فی علم الدرایة» تالیف آیت الله سبحانی، که جزء متون درسی پایه های ۸، ۹ …

بیشتر بخوانید »

المرسل الرسول الرسالة

تدریس کتاب «المرسل الرسول الرسالة» نوشته «شهید سید محمد باقر صدر» توسط «استاد محمد حسین ملک زاده». اثبات اصول اعتقادی به طریق فلسفی و علمی با روش دلیل استقرائی مبتنی بر حساب احتمالات.

بیشتر بخوانید »

المدرسة القرآنیة

تدریس کتاب «المدرسة القرآنیة» نوشته «شهید سید محمد باقر صدر» توسط «استاد محمد حسین ملک زاده». آخرین سلسله بحث های متفکر شهید آیت الله سید محمد باقر صدر. ارائه این بحث‌ها توسط شهید صدر مدتی قبل از شهادت و به جای درس خارج ایشان، به صورت عمومی و دو روز …

بیشتر بخوانید »

الأسس المنطقیة للاستقراء

تدریس کتاب «الأسس المنطقیة للاستقراء» نوشته «شهید سید محمد باقر صدر» توسط «استاد محمد حسین ملک زاده». در این جلسات، پس از بررسی دیدگاه عقل‌گرایان (منطق ارسطویی) و تجربه‌گرایان (پوزیتویست ها) به شیوه‌ای محققانه و همراه با نقد و ابرام به شرح و تفسیر نظریه شهید صدر، پرداخته می‌شود.طبعا به …

بیشتر بخوانید »

المعالم الجدیدة

تدریس کتاب «المعالم الجدیدة» نوشته «شهید سید محمد باقر صدر» توسط «استاد محمد حسین ملک زاده». مرورى بر ابحاث علم اصول با تبويبى متفاوت و ناظر به نظام سازى و توليدعلم، با محوريت کتاب المعالم الجديدة

بیشتر بخوانید »