کتاب اصول فقه

کتاب دروس في علم الأصول

كتاب « دروس في علم الاصول» معروف به «حلقات الاصول» تأليف آيت الله سيد محمد باقر صدر است كه با شيوه اى نو و ابتكارى براى تدريس در دوره سطح و سطح عالى حوزه نوشته شده است. اين اثر از اتقان علمى خوبى برخوردار است و در عين حال به لحاظ روشى …

بیشتر بخوانید »

المعالم الجدیدة

تدریس کتاب «المعالم الجدیدة» نوشته «شهید سید محمد باقر صدر» توسط «استاد محمد حسین ملک زاده». مرورى بر ابحاث علم اصول با تبويبى متفاوت و ناظر به نظام سازى و توليدعلم، با محوريت کتاب المعالم الجديدة

بیشتر بخوانید »