اشخاص

شهید آیت الله رییسی؛ شهید جمهور

بیان ویژگی‌های شخصیتی رئیس جمهور محترم و مغتنم، آیت الله رییسی، پس از شهادت ایشان، در بیان آیت الله ملک زاده (از بستگان رئیس جمهور) بیان ویژگی‌های شخصیتی شهید رییسی بخش اول: بیان ویژگی‌های شخصیتی «شهید رییسی» بخش دوم: اطلاق تعبیر شهید یا شهادت‌گونه نسبت به شهید رییسی برای دانلود جلسات، روی …

بیشتر بخوانید »