تفسیر قرآن و حدیث

المدرسة القرآنیة

تدریس کتاب «المدرسة القرآنیة» نوشته «شهید سید محمد باقر صدر» توسط «استاد محمد حسین ملک زاده». آخرین سلسله بحث های متفکر شهید آیت الله سید محمد باقر صدر. ارائه این بحث‌ها توسط شهید صدر مدتی قبل از شهادت و به جای درس خارج ایشان، به صورت عمومی و دو روز …

بیشتر بخوانید »