هرمنوتیک

رابطه حوزه علمیه با هرمنوتیک

نگاهی به هرمنوتیک و رابطه حوزه علمیه با آن توسط استاد «محمد حسین ملک زاده». در این جلسات با بررسی پیشینه شکل گیری و منشأ دانش هرمنوتیک به انواع و مراحل این دانش اشاره می شود.همچنین با بررسی آراء و نظریات بزرگان هرمنوتیک همچون شلایرماخر، دیلتای، گادامر و هیدگر به …

بیشتر بخوانید »

دانش‌های زبانی و اصول فقه

سلسله جلسات هرمنوتیک، دانش‌های زبانی و اصول فقه توسط استاد «محمد حسین ملک‌زاده». در این جلسات به بررسی تاریخچه و مباحث اساسی دانش‌های زبانی و هرمنوتیک در غرب و مقایسه و بررسی مسائل مشترک آن با علم اصول الفقه و مباحث مرتبط دیگر پرداخته می‌شود.

بیشتر بخوانید »