منطق و فلسفه

الأسس المنطقیة للاستقراء

تدریس کتاب «الأسس المنطقیة للاستقراء» نوشته «شهید سید محمد باقر صدر» توسط «استاد محمد حسین ملک زاده». این بحث در سال تحصیلی ۹۵_۹۶ برای دانشجویان دوره دکتری، دانشگاه امام صادق علیه السلام در ۱۶ جلسه تدریس شده است. در این جلسات، پس از بررسی دیدگاه عقل‌گرایان (منطق ارسطویی) و تجربه‌گرایان …

بیشتر بخوانید »