فقه بین الملل

فقه بین الملل ۲

بسمه تعالی شأنه العزیز فقه بین الملل ۲ (قواعد۱ و احکام فقه برای مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی) آیت الله محمد حسین ملک‌زادهاستاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم مبتنی بر جلسات «فقه برای مسلمانان در کشورهای غیراسلامی» قاعده الإسلام یَجُبّ ما قبله / قاعده جبّ معنا و …

بیشتر بخوانید »

فقه بین الملل ۱

بسمه تعالی شأنه العزیز فقه بین الملل ۱ (قواعد و احکام فقه برای مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی) آیت الله محمد حسین ملک‌زادهاستاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم مبتنی بر جلسات «فقه برای مسلمانان در کشورهای غیراسلامی» عناوین رایج برای چنین بحثی از جمله اسامی و عناوین …

بیشتر بخوانید »