کتاب رجال و درایه

دروس موجزة في علمي الرجال و الدرایة

تدریس کتاب «دروس موجزة فی علمی الرجال و الدرایة» نوشته «آیت الله جعفر سبحانی» توسط «استاد محمد حسین ملک زاده». توضیح: این کتاب به أمهات أبحاث دو کتاب «علم الرجال» و «أصول الحدیث و أحکامه فی علم الدرایة» تالیف آیت الله سبحانی، که جزء متون درسی پایه های ۸، ۹ …

بیشتر بخوانید »