کتاب فقه

کتاب شرائع الإسلام

«شرائع الإسلام، في مسائل الحلال و الحرام» مشهور به شرایع، از آثار فقهی امامیه تألیف محقق حلی یا محقق اول (متوفای ۶۷۶ق) است.این کتاب از زمان تألیف همواره در کانون توجه فقها و از قدیم جزو متون درسی حوزه علمیه بوده است.پژوهش‌های فراوانی پیرامون شرایع صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید »