حکمت نهج البلاغه

شرح سیاسی و اجتماعی کلمات قصار و حکمت‌های نهج البلاغه توسط استاد «محمد حسین ملک زاده».

دلالت پژوهی اجتماعی حکمت ها

وضعیت : اتمام تدریس

دانلود جلسات :
جلسه ۱ | جلسه ۲ | جلسه ۳
جلسه ۴ | جلسه ۵ | جلسه ۶
جلسه ۷ | جلسه ۸ | جلسه ۹
جلسه ۱۰ | جلسه ۱۱ | جلسه ۱۲
جلسه ۱۳ | جلسه ۱۴ | جلسه ۱۵
جلسه ۱۶ | جلسه ۱۷ | جلسه ۱۸
جلسه ۱۹ | جلسه ۲۰ | جلسه ۲۱
جلسه ۲۲ | جلسه ۲۳ | جلسه ۲۴
جلسه ۲۵ | جلسه ۲۶ | جلسه ۲۷
جلسه ۲۸ | جلسه ۲۹ | جلسه ۳۰
حکمت ۳۱ بخش اول | حکمت ۳۱ بخش دوم
حکمت ۳۱ بخش سوم | حکمت ۳۱ بخش چهارم
حکمت ۳۱ بخش پنجم | حکمت ۳۱ بخش ششم
حکمت ۳۱ بخش هفتم | حکمت ۳۱ بخش هشتم
جلسه ۳۲ | جلسه ۳۳
جلسه ۳۴ | جلسه ۳۵ | جلسه ۳۶
جلسه ۳۷ | جلسه ۳۸ | جلسه ۳۹
جلسه ۴۰ | جلسه ۴۱ | جلسه ۴۲
جلسه ۴۳ | جلسه ۴۴ | جلسه ۴۵
جلسه ۴۶ | جلسه ۴۷ | جلسه ۴۸
جلسه ۴۹ | جلسه ۵۰ | جلسه ۵۱
جلسه ۵۲ | جلسه ۵۳ | جلسه ۵۴
جلسه ۵۵ | جلسه ۵۶ | جلسه ۵۷
جلسه ۵۸ | جلسه ۵۹ | جلسه ۶۰

توضیح جلسات

جلسه ۱معنای دقیق فتنه
راه شناخت فتنه چیست؟
دوشیده نشدن و سواری ندادن، به چه معناست؟
جلسه ۲جامعه ای که طمع را جایگزین قناعت کند
افشا نکردن مسائل داخلی توسط حکام برای بیگانه
جلسه ۳رفاه عمومی درحکومت دینی
عواملی که امیرالمومنین برای توفیق حکومتش ذکر می کند
جلسه ۴وجوب قدرتمند شدن حکومت اسلامی در همه عرصه ها
در ایران به خلاف میلیونها آمریکایی، گرسنه به نان نداریم
جلسه ۵بر اساس تطبیق نظریه گفتمان دوال مرکزی اسلام، اصول عقاید، عدالت، معنویت، عقلانیت می باشند
تعریف سبک زندگی و آداب
جلسه ۶تقسیم اخلاق به فردی و اجتماعی
تقسیم اخلاق اجتماعی به عام و مضاف
آیا بین همسران نباید هیچ رازی باشد؟
جلسه ۷ویژگی خاص کلمات قصار
هر نوع محبت و لطف، ذیل معنای عام صدقه می باشد
امت های کوشا در آینده سربلندتر هستند
جلسه ۸انجام کارهای عظیم توسط خداوند با اسباب ساده
نظر اسلام کرامت انسانی
اومانیسم انسان محوری در تقابل با خداست
جلسه ۹منطق محاسباتی اهل دنیا
اقبال و ادبار باید بر اساس بودن در مسیر حق باشد
بیان دو توصیه اجتماعی در این حکمت
جلسه ۱۰شاخصی عملیاتی و خارجی برای سبک زندگی و اخلاق حسنه اجتماعی
ملاک مقبولیت اجتماعی چیست؟
معیار روابط خانوادگی
جلسه ۱۱گذشت، پایه روابط اجتماعی
جمع «لکم فی القصاص حیاة» با امثال این حکمت
زندگی خانوادگی، اخلاق یا قانون؟
جلسه ۱۲دوست یابی و نیاز انسان به آن
ارتباطات اجتماعی، عنصر سازنده اجتماع
اشارات نهج البلاغه به رابطه دوستی
جلسه ۱۳نقش قدردانی در روابط اجتماعی
نقدی بر مهندسی سیستم ها و اشتباهی در نظام سازی اسلامی
سلب آزادی به خاطر امنیت
جلسه ۱۴امیدبخشی و بیان واقعیتی اجتماعی
وطن توحیدی، معیار دوری و نزدیکی مسلمین
اصل در روابط سیاسی بین کشورها
جلسه ۱۵شأن صدور روایت و برخورد کریمانه امیرالمومنین
برخورد کریمانه رهبری با فتنه گران سال ۸۸
جلسه ۱۶جمع این روایت با روایات لزوم تدبیر
لا جبر و لا تفویض ولکن امر بین امرین
تدبیر نفسانی و تدبیر ربّانی
جلسه ۱۷لزوم قوی بودن و قوی جلوه کردن مسلمین
استقلال سیاسی، فرهنگی
مدگرایی وسیله ای برای اسارت ملت ها
جلسه ۱۸منظور از اصل اعتدال اسلامی چیست؟
ایستادن میان حق و باطل عین باطل است
جنگ آمریکا با صدام، مامون با امین
جلسه ۱۹عنان به دست آرزو
تفاوت امید با آرزو
وعده انتخاباتی یا بیان آرزو؟
واقع بین و آرمان گرا
جلسه ۲۰نشانه رشید بودن فرد، جامعه و حکومت
گذشتن از لغزش جوانمردان
حفظ سرمایه های اجتماعی
جلسه ۲۱انبیاء و اولیای الهی، بزرگترین فرصت طلبان تاریخ
اغتنام فرصت های تمدنی هر انسان
سه سال صدارت امیرکبیر
جلسه ۲۲بررسی شرح سیدرضی و علامه جعفری بر این حکمت
احتمال سوم معنای روایت
نقش آفرینی اجتماعی اهل بیت در تمام شرایط
جلسه ۲۳افتخار به گذشته و گذشتگان جای عمل را نمی گیرد
توجه به گذشته درخشان باید اعتماد به نفس برای عمل ایجاد کند
جلسه ۲۴کفاره گناهان بزرگ
صدای مظلومی را به جایی رساندن
نظام عادلانه قضایی، رفع بی کاری، رفع فسادو.. در سطح حکومت
جلسه ۲۵
جلسه ۲۶آشکار شدن باطن در فلتات زبان
مسئول علاقه مند به مردم درتصمیمات و اقدامات نشان می دهد.
بروز کبر درون با اشرافیت بیرونی
جلسه ۲۷سازگاری با مشکلات خانوادگی و اختلاف سلائق اجتماعی
حقوق خانواده در غرب و ایران
مسئولی که مشکلی را بزرگ ببیند!
جلسه ۲۸ترک دنیا برای رسیدن به دنیا ممنوع!
حکومت دینی نداشته باشیم تا نفاق و ریا ریشه کن شود!؟
مبارزه دائم حکومت دینی
جلسه ۲۹نزدیکی مرگ
مرگ هر چیز زمانی ست که فرصت استفاده آن تمام شود
فرصت نظام حکومتی، تربیت فرزند، روابط خوب همسران و..
جلسه ۳۰پرهیز از غفلت!
حق الله به مراتب بزرگتر و سنگین تر از حق الناس است!
غفلت از تجربیات و درس ها بزرگترین خطر جوامع
جلسه ۳۱ بخش اولصبر، یقین، عدل و جهاد، ارکان ایمان
ملاکهای آزمون پذیری ایمان
سنجش ایمان جامعه با ملاک های ارائه شده
جلسه ۳۱ بخش دومچهار رکن صبر
شوق بهشت، ترس از آتش، زهد به دنیا، یاد مرگ
تفاوت مرگ اندیشی شیطانی و رحمانی
نشاط حرکت با یاد مرگ
جلسه ۳۱ بخش سومچهار رکن یقین
بینش زیرکانه، ظرائف حکمت، پند از عبرتها، زندگی با گذشتگان
ماجرای اندلس واشاعه فحشا در ژاپن و آلمان
جلسه ۳۱ بخش چهارمچهار رکن عدل
فهم، علم عمیق، حکم، حلم
فهم حکم الهی بسیار مهم است
ملاک اجتهاد حقیقی
نتیجه، با نیک نامی زندگی کردن
جلسه ۳۱ بخش پنجمچهار رکن جهاد
مومنین می توانند به آمر به معروف و ناهی ازمنکر تکیه کنند
خشم خدا درحمایت از دشمن فاسقین
جلسه ۳۱ بخش ششمتعمّق، تنازع، زیع، شقاق
بیان برساخته هایی بافتنی به عنوان اسرار هستی در مکاتب باطنی
جلسه ۳۱ بخش هفتمخیال پردازی به جای تفکر
در آخرالزمان امربه منکر نهی از معروف
مقبولیت رابطه نامشروع بجای ازواج.
جلسه ۳۱ بخش هشتمتماری، هول، تردد و استسلام ۴رکن شک
در مسائل سیاسی به دنبال حق نه جناح خاص
تردید عامل سقوط معصران ائمه
جلسه ۳۲تفاوت منطق محاسباتی خداوند با مردم
اهمیت انسان از دید الهی
موانع بروز بیشتر خبث طینت مستکبرین عالم
جلسه ۳۳اصل اعتدال در مسائل امور
سوء استفاده از این عنوان مخصوصا در سیاست
رابطه مستقیم تفقه در دین و اعتدال در عمل
جلسه ۳۴آرمانگرایی به همراه واقع بین بودن و بذل تمام تلاش در راه رسیدن به آرمان، نقطه مطلوب است
آرزوپردازی موجب ذلت
جلسه ۳۵پرهیز از موضع تهمت و لباس شهرت
چادر لباس شهرت می شود؟!
اعلام دارائی مسئولین حکومتی
جلسه ۳۶یک راه انتخاب نامزد انتخاباتی
اصلی اساسی در روابط دیپلماتیک
موفقیت روی کاغذ به جای عمل!
جلسه ۳۷نهی امیرالمومنین از استقبال بزرگان شهر انبار
عدم نهی رسول الله و امام رضا، در موارد مشابه
پاسخ به شبهه استقبال از رهبری
جلسه ۳۸عقل،حماقت،عُجب وحسن خلق
پرهیز از دوستی با احمق، خسیس، تبه کار و دروغگو
معیار انتخاب مدیران و مشاوران حکومت
جلسه ۳۹اصل الأهم فالأهم در اسلام
ارکان برنامه ریزی
۱تعیین هدف
۲راهبرد رسیدن به هدف
طبقه بندی اهداف بر اساس اهمیت
جلسه ۴۰حرفهای بی اساس با اصطلاحات تخصصی!
طلاق عاطفی به خاطر حرفی نسنجیده
هنگام خشم از کار فرزندان چه کنیم؟
جلسه ۴۱
جلسه ۴۲صبر بر سختی ها، نوعی توبه فردی و اجتماعی
جدا کردن فعل از قول
آیا در مریضی اجری وجود دارد؟
جلسه ۴۳معرفی خبّاب بن الأرَت به عنوان الگو
نیازهای اساسی، فرعی و کاذب
طبقه مومنان موثر و کم هزینه در مقابل طبقه پرهزینه و کم کار
جلسه ۴۴ادبیات نرم تبلیغی، حتی دشمن را خلع سلاح می کند
مبدأ و معاد دو حقیقت اصلی عالم
امور را به خدا واگذار کردن
جلسه ۴۵حب امیرالمومنین معیاری برای شناخت مومن از منافق
احمدبن حنبل و شافعی و قسیم الجنه بودن امیرالمومنین
معرفی مصداق انسان کامل
جلسه ۴۶ارزش توبه و زشتی عجب
با چه منطقی حسنهٔ موجب عجب، بدتر از سیئهٔ موجب توبه است؟
گناه نکردن آسان تر از توبه
جلسه ۴۷ملاک و معیار برای اندازهٔ ارزش انسان، راستگویی، شجاعت، عفت
نکته ای ادبی در بکارگیری لفظ «رجل» در «انسان»
جلسه ۴۸پیروزی در گرو دوراندیشی،
دوراندیشی در گرو تفکر،
تفکر در گرو رازداری است
اهمیت رازداری در مسائل حکومتی
جلسه ۴۹کریم گرسنه و لئیم سیر!
بدمستی نجومی بگیران و به رخ کشیدن ثروت در جامعه
ملاک و معیار شخصیت انسان
جلسه ۵۰نزدیک کردن قلوب
مغالطه ای رایج در تفسیر روایات.
تاکید بر مردم داری در روایات
خط قرمز مردم داری، پا روی حق گذاشتن است.
جلسه ۵۱مستوری عیوب به خاطر دنیا
مردمی خوش استقبال و بدبدرقه!
تاکید بر دوستی و دشمنی برای خدا
دنیا ارزش و لیاقت دل بستن ندارد
جلسه ۵۲حاکمیت عفو و گذشت در جامعه.
بالاتر از حیوانات!
افزایش عزت با گذشت کردن.
جلسه ۵۳سخاوت قبل از درخواست.
اصل در مسایل اجتماعی, موارد غالبی است.
کارهای نمایشی رییس جمهور, نزدیک انتخابات!
جلسه ۵۴عقل، جهل، ادب و مشاوره
معنای غنی و دارایی های معنوی.
کنارگذاشتن غرور و جهل و مشورت گرفتن.
جلسه ۵۵صبر بر ناخوشایند و خوشایند!
فوائد عقلایی صبر بر مصیبت
دو احتمال در صبر بر محبوب
جلسه ۵۶احساس آرامش و اهلیت در وطن
دو گونه فقر در اندیشه اسلامی
تاکید اسلام بر خلق ثروت
جلسه ۵۷آرامش و لذت بردن در زندگی شخصی
تفاوت آرامش و آسایش
حرص٬ ریشه بسیاری مفاسد اجتماعی!
جلسه ۵۸سه نکته در مال، در اسلام:
– طهارت و‌مشروعیت منشأ
– طهارت و مشروعیت محل به کارگیری
– کنز نشدن مال
نتیجه عدم‌ برنامه ریزی حکومت برای ثروت
جلسه ۵۹هشدار، مژده ای برای تو!
مسئولانی که به جای دلسوزان شفیق، چاپلوسان همیشه مؤید را مشاور می دانند!
جهالت بستر افراط و تفریط
جلسه ۶۰زبان رها، حیوانی درنده!
أمرا و حکمرانان کارهایشان با اوامر و نواهی پیش می رود.
رام کردن زبان با لجام زدن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.