حلقه ثالثه

تدریس «الحلقة الثالثة» (بخش سوم) از کتاب «دروس في علم الأصول» (کتاب حلقات) نوشته «شهید سید محمد باقر صدر» توسط «استاد محمد حسین ملک زاده».

وضعیت : اتمام تدریس

جلسه ۱۱۲ افزوده شد!
مشکل لینک‌دهی بعضی فایل‌ها حل شد

نکته : ۶۶ جلسه ابتدایی به صورت موضع‌بندی تفکیک شده‌اند، و مابقی به صورت همان جلسات بارگزاری شده‌اند.
عناوین جلسات در انتها آمده است.

دانلود جلسات :
موضوع ۱ : بخش ۱ | بخش ۲ | بخش ۳
موضوع ۲ : بخش ۱
موضوع ۳ : بخش ۱ | بخش ۲
موضوع ۴ : بخش ۱ | بخش ۲
موضوع ۵ : بخش ۱ | بخش ۲
موضوع ۶ : بخش ۱ | بخش ۲ | بخش ۳ | بخش ۴ | بخش ۵ | بخش ۶
موضوع ۷ : بخش ۱ | بخش ۲
موضوع ۸ : بخش ۱
موضوع ۹ : بخش ۱
موضوع ۱۰ : بخش ۱
موضوع ۱۱ : بخش ۱ | بخش ۲
موضوع ۱۲ : بخش ۱ | بخش ۲
موضوع ۱۳ : بخش ۱
موضوع ۱۴ : بخش ۱ | بخش ۲
موضوع ۱۵ : بخش ۱ | بخش ۲
موضوع ۱۶ : بخش ۱
موضوع ۱۷ : بخش ۱
موضوع ۱۸ : بخش ۱ | بخش ۲
موضوع ۱۹ : بخش ۱ | بخش ۲
موضوع ۲۰ : بخش ۱ | بخش ۲
موضوع ۲۱ : بخش ۱ | بخش ۲
موضوع ۲۲ : بخش ۱
موضوع ۲۳ : بخش ۱
موضوع ۲۴ : بخش ۱
موضوع ۲۵ : بخش ۱ | بخش ۲ | بخش ۳ | بخش ۴
موضوع ۲۶ : بخش ۱ | بخش ۲
موضوع ۲۷ : بخش ۱
موضوع ۲۸ : بخش ۱ | بخش ۲ | بخش ۳ | بخش ۴ | بخش ۵
موضوع ۲۹ : بخش ۱ | بخش ۲ | بخش ۳ | بخش ۴
موضوع ۳۰ : بخش ۱ | بخش ۲ | بخش ۳ | بخش ۴ | بخش ۵
موضوع ۳۱ : بخش ۱ | بخش ۲ | بخش ۳ | بخش ۴
موضوع ۳۲ : بخش ۱ | بخش ۲ | بخش ۳
موضوع ۳۳ : بخش ۱ | بخش ۲ | بخش ۳ | بخش ۴
موضوع ۳۴ : بخش ۱
موضوع ۳۵ : بخش ۱ | بخش ۲
موضوع ۳۶ : بخش ۱
موضوع ۳۷ : بخش ۱ | بخش ۲ | بخش ۳

دانلود جلسات :
جلسه ۶۷ | جلسه ۶۸ | جلسه ۶۹
جلسه ۷۰ | جلسه ۷۱ | جلسه ۷۲
جلسه ۷۳ | جلسه ۷۴ | جلسه ۷۵
جلسه ۷۶ | جلسه ۷۷ | جلسه ۷۸
جلسه ۷۹ | جلسه ۸۰ | جلسه ۸۱
جلسه ۸۲ | جلسه ۸۳ | جلسه ۸۴
جلسه ۸۵ | جلسه ۸۶ | جلسه ۸۷
جلسه ۸۸ | جلسه ۸۹ | جلسه ۹۰
جلسه ۹۱ | جلسه ۹۲ | جلسه ۹۳
جلسه ۹۴ | جلسه ۹۵ | جلسه ۹۶
جلسه ۹۷ | جلسه ۹۸ | جلسه ۹۹
جلسه ۱۰۰ | جلسه ۱۰۱ | جلسه ۱۰۲
جلسه ۱۰۳ | جلسه ۱۰۴ | جلسه ۱۰۵
جلسه ۱۰۶ | جلسه ۱۰۷ | جلسه ۱۰۸
جلسه ۱۰۹ | جلسه ۱۱۰ | جلسه ۱۱۱
جلسه ۱۱۲ | جلسه ۱۱۳ | جلسه ۱۱۴
جلسه ۱۱۵ | جلسه ۱۱۶ | جلسه ۱۱۷
جلسه ۱۱۸ | جلسه ۱۱۹ | جلسه ۱۲۰
جلسه ۱۲۱ | جلسه ۱۲۲ | جلسه ۱۲۳
جلسه ۱۲۴ | جلسه ۱۲۵ | جلسه ۱۲۶
جلسه ۱۲۷ | جلسه ۱۲۸ | جلسه ۱۲۹
جلسه ۱۳۰ | جلسه ۱۳۱ | جلسه ۱۳۲
جلسه ۱۳۳ | جلسه ۱۳۴ | جلسه ۱۳۵
جلسه ۱۳۶ | جلسه ۱۳۷ | جلسه ۱۳۸
جلسه ۱۳۹ | جلسه ۱۴۰ | جلسه ۱۴۱
جلسه ۱۴۲ | جلسه ۱۴۳ | جلسه ۱۴۴
جلسه ۱۴۵ | جلسه ۱۴۶ | جلسه ۱۴۷
جلسه ۱۴۸ | جلسه ۱۴۹ | جلسه ۱۵۰
جلسه ۱۵۱ | جلسه ۱۵۲ | جلسه ۱۵۳
جلسه ۱۵۴ | جلسه ۱۵۵ | جلسه ۱۵۶
جلسه ۱۵۷ | جلسه ۱۵۸ | جلسه ۱۵۹
جلسه ۱۶۰ | جلسه ۱۶۱ | جلسه ۱۶۲
جلسه ۱۶۳ | جلسه ۱۶۴ | جلسه ۱۶۵
جلسه ۱۶۶ | جلسه ۱۶۷ | جلسه ۱۶۸
جلسه ۱۶۹ | جلسه ۱۷۰ | جلسه ۱۷۱
جلسه ۱۷۲ | جلسه ۱۷۳ | جلسه ۱۷۴
جلسه ۱۷۵ | جلسه ۱۷۶ | جلسه ۱۷۷
جلسه ۱۷۸ | جلسه ۱۷۹ | جلسه ۱۸۰
جلسه ۱۸۱ | جلسه ۱۸۲ | جلسه ۱۸۳
جلسه ۱۸۴ | جلسه ۱۸۵ | جلسه ۱۸۶
جلسه ۱۸۷ | جلسه ۱۸۸ | جلسه ۱۸۹
جلسه ۱۹۰ | جلسه ۱۹۱ | جلسه ۱۹۲
جلسه ۱۹۳ | جلسه ۱۹۴ | جلسه ۱۹۵
جلسه ۱۹۶ | جلسه ۱۹۷ | جلسه ۱۹۸
جلسه ۱۹۹ | جلسه ۲۰۰ | جلسه ۲۰۱
جلسه ۲۰۲ | جلسه ۲۰۳ | جلسه ۲۰۴
جلسه ۲۰۵ | جلسه ۲۰۶ | جلسه ۲۰۷
جلسه ۲۰۸ | جلسه ۲۰۹ | جلسه ۲۱۰
جلسه ۲۱۱ | جلسه ۲۱۲ | جلسه ۲۱۳
جلسه ۲۱۴ | جلسه ۲۱۵ | جلسه ۲۱۶
جلسه ۲۱۷ | جلسه ۲۱۸ | جلسه ۲۱۹
جلسه ۲۲۰ | جلسه ۲۲۱ | جلسه ۲۲۲
جلسه ۲۲۳ | جلسه ۲۲۴ | جلسه ۲۲۵
جلسه ۲۲۶ | جلسه ۲۲۷ | جلسه ۲۲۸
جلسه ۲۲۹ | جلسه ۲۳۰ | جلسه ۲۳۱

متن کتاب :
ورود به صفحه دانلود کتاب

دانلود تقریرات :
فایل فشردۀ همۀ تقریرات
موضوع ۱ | موضوع ۲ | موضوع ۳
موضوع ۴ | موضوع ۵ | موضوع ۶
موضوع ۷ | موضوع ۸ | موضوع ۹
موضوع ۱۰ | موضوع ۱۱ | موضوع ۱۲
موضوع ۱۳ | موضوع ۱۴ | موضوع ۱۵
موضوع ۱۶ | موضوع ۱۷ | موضوع ۱۸
موضوع ۱۹ | موضوع ۲۰ | موضوع ۲۱
موضوع ۲۲ | موضوع ۲۳ | موضوع ۲۴
موضوع ۲۵ | موضوع ۲۶ | موضوع ۲۷
موضوع ۲۸ | موضوع ۲۹ | موضوع ۳۰
موضوع ۳۱ | موضوع ۳۲ | موضوع ۳۳
موضوع ۳۴ | موضوع ۳۵ | موضوع ۳۶
موضوع ۳۷

توضیحات به زودی افزوده خواهد شد!

حتما ببینید

کفایة الاصول بخش ۴

تدریس بخش چهارم کتاب کفایة الاصول توسط استاد «محمد حسین ملک‌زاده» که درس اصول فقه …

۸ نظر

 1. این دروس حلقة سال چند؟ و در چند سال متوالی؟ و در کجا تدریس شده است؟ و در کل چند جلسه می‌باشد؟

 2. سلام
  کاش یه تیکه از متن عربی شروع هر جلسه را کنارش می نوشتین
  لطف کنید صوت بقیه کتابم بزارین

 3. سلام جلسه ۲۱۳ رو چطور بهش دسترسی پیدا کنم؟

  • سلام علیکم
   متاسفانه این جلسه ضبط نشده یا اگر هم ضبط شده باشد در دسترس ما نیست وگرنه همینجا قرار می‌گرفت

 4. معصومه السادات فاطمی نیا

  باعرض سلام وادب
  باتشکروسپاس
  ادامه درس جلسه ۱۹۲ صوتش نیست
  اگه ممکنه بزارین
  اجرتون با حضرت زهرا سلام الله علیها

  • سلام علیکم
   متوجه منظورتان نشدم
   فایلها کامل هستند
   اگر متن تکمیل نشده، شاید به دلیل این هست که تدریس نشده، نه اینکه فایلش نباشد.
   اگر باز مشکلی هست در ایتا در خدمتم:
   https://eitaa.com/smrshahim

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.