الأسس المنطقیة للاستقراء

تدریس کتاب «الأسس المنطقیة للاستقراء» نوشته «شهید سید محمد باقر صدر» توسط «استاد محمد حسین ملک زاده».

این بحث در سال تحصیلی ۹۵_۹۶ برای دانشجویان دوره دکتری، دانشگاه امام صادق علیه السلام در ۱۶ جلسه تدریس شده است.

در این جلسات، پس از بررسی دیدگاه عقل‌گرایان (منطق ارسطویی) و تجربه‌گرایان (پوزیتویست ها) به شیوه‌ای محققانه و همراه با نقد و ابرام به شرح و تفسیر نظریه شهید صدر، پرداخته می‌شود.
طبعا به خاطر حجم بالای کتاب و فرصت محدود، فقط قسمت های مهم کتاب و با تمرکز روی نظریه شهید صدر، تطبیق متن عربی صورت گرفته است.

وضعیت : اتمام تدریس

دانلود جلسات :
جلسه ۱ | جلسه ۲ | جلسه ۳
جلسه ۴ | جلسه ۵ | جلسه ۶
جلسه ۷ | جلسه ۸ | جلسه ۹
جلسه ۱۰ | جلسه ۱۱ | جلسه ۱۲
جلسه ۱۳ | جلسه ۱۴ | جلسه ۱۵
جلسه ۱۶

متن کتاب :
سایت مباحث : PDF
مدرسه فقاهت : نمایش کتاب (عکس)

توضیح جلسات

جلسه ۱استقراء
اهمیت کتاب
شخصیت فلسفی مولف، نوآوری‌های فلسفی شهید صدر و…
جلسه ۲منشأ ورود شهید صدر به این بحث
استفاده در عقائد، اصول و رجال
مخاطب اصلی کتاب انسان غربی
نقد منطق ارسطویی
جلسه ۳دیدگاه منطق ارسطویی در باب استقراء
۱. اثبات اصل علیت تامه
۲. گذار از مقارنت به علیت خاصه
۳. گذار از علیت خاصه به عمومیت
جلسه ۴نقد منطق ارسطویی در باب استقراء
اعتراضات هفتگانه به منطق ارسطویی
منشأ علم اجمالی به نفی
جلسه ۵بررسی دیدگاه پوزیتویست‌ها در باب استقراء
۱. رویکرد یقین
۲. رویکرد ترجیح
۳. رویکرد روانشناختی
دیوید هیوم، جان استوارت میل
جلسه ۶رویکرد ترجیح و اشکال به آن
رویکرد روانشناختی هیوم و اشکال به آن
تفسیر فیزیولوژی پاولوف
جلسه ۷نگاهی کلی به نظریه شهید صدر در کتاب
تفاوت توالد ذاتی با توالد موضوعی
جلسه ه‍بیان نظریه شهید صدر از رساله «المرسل و الرسول و الرساله»
گام‌های اثبات وجود خدا با حساب احتمالات
جلسه ۹تاریخچه حساب احتمالات
بدیهیات نظریه احتمال
قواعد حساب احتمالات
جلسه ۱۰تفاسیر فلسفی مختلف نسبت به احتمال
اشکال به تعریف کلاسیک احتمال
تقسیم علم اجمالی به اعتبار اطرافش
جلسه ۱۱تلخیص بحث
توضیحی پیرامون واژه توالد ذاتی و توالد موضوعی
دلیل استقرائی در مرحله توالد موضوعی
جلسه ۱۲تعریف و بیان تفاوت بین سببیت عقلی و سببیت تجربی
تفاوت بین سببیت وجودی و عدمی
نتایج بررسی مرحله استنباطی
جلسه ۱۳رسیدن به نقطه عطف کتاب
مروری کلی بر مطالب قبلی کتاب
نقص و ابرام هایی پیرامون مطالب شهید صدر در کتاب
جلسه ۱۴یقین ذاتی و یقین موضوعی
پاسخ به برخی اشکالات به نظریه شهید صدر
اصل اولی نظریه شهید صدر
جلسه ۱۵شروط مصادره و اصل اولی؛
شکل اول برای تطبیق مصادره
شرط به کارگیری شکل اول تطبیق
جلسه ۱۶جمع بندی مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.